WARSZTATY I ZAJĘCIA OTWARTE

Matej prowadzi regularne warsztaty oparte na wypracowanych metodach pracy edukacyjnej i artystycznej z ludźmi z różnych środowisk artystycznych.

Dzięki modelowi laboratoryjnemu, który ma na celu przełamanie granic między tańcem a teatrem, warsztaty skupiają się na elementach treningu fizycznego, łącząc obie dyscypliny w jedną złożoną wydajność.

 

matej9_edited.jpg

"CONTRADICTIONS / SPRZECZNOŚCI"

waterfall_edited.jpg

"ZMIENNA DROGA DO DZIAŁANIA" 

„CONTRADICTIONS / SPRZECZNOŚCI”
Sprzeczności pozornie mogą wydawać się ograniczeniem. Jednak w procesie twórczym równoczesne skupianie się na przeciwstawnych ideach otwiera drzwi do wewnętrznych, pierwotnych bodźców ciała i umysłu, rezonując w głosie i ruchu. Logika i absurd, spontaniczność i celowe działania, doskonałość i niedoskonałość nakładają się na siebie, odzwierciedlając nasze życie w formie dynamicznej syntezy sprzeczności. 

Punktem odniesienia warsztatów są sprzeczności traktowane jako źródło poszukiwań aktora/tancerza. Sprzeczności nie stanowią jedynie formy ograniczenia, ale przez równoczesne skupianie się na przeciwstawnych ideach mogą stać się kluczem otwierającym wewnętrzne, podstawowe źródła przepływu w ciele.
To szkolenie jest podstawą umiejętności i autonomii artystycznej
każdego performera.

Celem warsztatów jest wspieranie indywidualnych, twórczych propozycji artystów w odniesieniu do metod pracy Studia Matejka. Chcemy stworzyć wspólną przestrzeń do realizacji oryginalnych pomysłów teatralnych.
Warsztaty są przeznaczone dla tancerzy i aktorów oraz wszystkich tych, którzy poszukują niezawodnych narzędzi osobistej ekspresji artystycznej.

„ZMIENNA DROGA DO DZIAŁANIA”
Warsztaty to kolejny krok od „SPRZECZNOŚCI”. Ten proces buduje na wcześniej zbudowanych podstawach autorskiego treningu i rozwija głebiej opracowywanie struktur ruchowych, integrujących autentyczne opowiadanie historii poprzez ruch i ciało.
Odkrywamy nowe możliwości i warstwienie indywidualnych działań performatywnych i opracowania bardziej złożonej dramaturgii ruchu.
Ostateczna akcja zakomponowa w spektaklu jest często wynikiem długiej transformacji pomysłu i
intuicji.

Ścieżka, którą wybraliśmy, może być jednocześnie zmienna, a stabilna. To zależy od naszej otwartośći, narzędzi i gotowości rizikowania, złamania tego, co trzymamy. 

Celem warsztatów jest wspieranie indywidualnych, twórczych propozycji artystów w odniesieniu do metod pracy Studia Matejka. Chcemy stworzyć wspólną przestrzeń do realizacji oryginalnych pomysłów teatralnych.

dol_edited.jpg

"TANIEC PODOBIEŃSTW - TRADYCJE WE MNIE"

IMG_3862_edited_edited.jpg

TRENING REGULARNY/INDYWIDUALNY

„TANIEC PODOBIEŃSTW - TRADYCJE WE MNIE”

Jak bardzo możemy zbliżyć się do siebie samych przez taniec? Jak często uświadamiamy sobie, że powtarzamy to, co przekazali nam rodzice, dziadkowie i starsze pokolenia? Być może nieświadomie poruszamy się jak nasze matki, dotykamy jak nasi dziadkowie… Czy do ich muzyki tańczylibyśmy tak, jak oni kiedyś? A jak oni tańczyliby do muzyki, której słuchamy dzisiaj?

Podczas zajęć spróbujemy dotrzeć do zapisanych w nas śladów pokoleń.
Poprzez intensywne doświadczenie fizyczne przechodzimy przez wspomnienia,
postrzeganie własnego życia i życia naszych przodków łączymy prawdziwe historie z fikcją.
To wydarzenie jest dla poszukujących ukrytych więzi wewnątrz siebie.
Wyczuwamy, tańczymy, rysujemy, rozmawiamy i tworzymy fascynujące historie pełne humoru i potężnego ludzkiego
doświadczenia.

  • Anatomia ciała i badanie ruchu

  • Różnorodność ruchów w 5 dynamikach

  • Fizyczny gest i słowa fizyczne

  • Spotkania - praktyki zespołowe

  • Partnering - od walki po improwizację kontaktową i partycje partnerskie

  • Obecność wojownika

  • Techniky upadków i trening wykorzystjący podłogę 

  • Pomysłowe ciało

  • Autentyczność i wyjątkowość indywidualna

Kontakt